This is Photoshop's version of Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. quis bibendum auci elit.

Instagram feed

Algemene voorwaarden

In deze overeenkomst staan de algemene voorwaarden en werkwijze van PuberACT, die voorafgaand aan de behandeling en / of coaching aan u voorgelegd worden. Met ondertekening geeft u aan bekend te zijn met deze afspraken en dat u hiermee instemt.
Intakefase
Behandeling en/of coaching van uw kind kan pas starten na ondertekening van de verklaring van geen bezwaar psychologische hulpverlening door beide (gezaghebbende) ouders.
Er zal een behandel -of hulpverleningsplan opgesteld worden met (behandel)doelen en (therapeutische) interventies welke bij akkoord worden ondertekend. Dit behandel -of hulpverleningsplan dient regelmatig, doch in elk geval halfjaarlijks te worden geëvalueerd.
Ondertekening van het behandel -of hulpverleningsplan wordt bij kinderen <12 jaar door ouders ondertekend, bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar door ouders en kind en bij 16 jaar en ouder tekent de jongere.
Zodra u een behandelingsovereenkomst hebt, is inzake uw dossier Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. Dit houdt in dat uw gz-psycholoog / jongerencoach alleen mag handelen als u toestemming hebt gegeven en u goed geïnformeerd bent.
Bij individuele therapie op de praktijk of een behandeling op een andere locatie dan bij het kind of jeugdige thuis, is de behandelaar niet verantwoordelijk voor het reizen door het kind of  de jeugdige van en naar deze locatie. Ouders blijven ten alle tijden verantwoordelijk.
Tenzij u daar bezwaar tegen heeft, stuurt de therapeut na de intakefase bij de start van de diagnostiek of behandeling een bericht aan de huisarts omtrent diagnose en voorgesteld behandelplan. Bij beëindiging van het traject wordt de huisarts opnieuw geïnformeerd. Ook in het kader van de behandeling kan uitwisseling van informatie plaatsvinden tussen de therapeut, de huisarts of andere betrokkenen bij de behandeling. Deze informatie zal altijd vooraf met u besproken worden en alleen plaatsvinden na gerichte toestemming (ze ook Geheimhoudingsplicht en Privacy).
Bij aanvang, gedurende en bij beëindiging van behandeling zult u per e-mail gevraagd worden digitaal een vragenlijst in te vullen (Routine Outcome Monitoring, ROM).
Geheimhoudingsplicht en Privacy
De GZ-psycholoog en jongerencoach hebben een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u/ uw kind verstrekken. De GZ-psycholoog en jongerencoach mogen alleen in noodsituaties hun geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De GZ-psycholoog en jongerencoach hebben geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s. Deze collega’s hebben ook een geheimhoudingsplicht.
In de Jeugdwet is vastgelegd dat aanbieders van jeugdhulp vanaf 1 januari 2015 verplicht informatie aan dienen te leveren bij het CBS.
Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, inzien. Tussen twaalf en zestien jaar kunnen zowel ouders als kind inzage krijgen; een kind kan wel bezwaar maken tegen inzage. Vanaf zestien jaar heeft cliënt een zelfstandig recht op inzage. Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen.
Vergoeding
Psychologische behandeling en begeleiding voor kind en jeugd (t/m 17 jaar) verloopt via de jeugdwet. Wij hebben contracten met alle gemeentes uit Regio Centraal Gelderland: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.Wij factureren rechtstreeks aan de gemeente. Om te kunnen declareren is een verwijzing van de huisarts / jeugdarts, of sociaal wijkteam noodzakelijk.
De beschikbare tijd voor behandeling en begeleiding is afhankelijk van de gemeentelijke beschikking die wordt toegewezen vanuit de gemeente. Op basis van de intake zal gekeken worden welke gemeentelijke beschikking zal worden aangevraagd.
Bij verhindering dienen afspraken minstens 24 uur van te voren worden afgezegd. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden verzet of afgezegd worden in rekening gebracht. No-show tarief is 50 euro. Dit wordt niet vergoed door de gemeente.